Linemuslinger

Havhaven, Muslingen 2, Holbæk, linemuslinger fra Isefjorden


Batteriet er nu ombyttet, så der er strøm til ankerlanternen de næste 3-4 uger.

Der er nu udtaget 2 muslingeprøver – læs mere i logbogen nedenfor.

De største muslinger måler ca. 4 cm.

Muslingen 2 af Holbæk er en flydebro monteret med 4 stk. liner til opdræt af linemuslinger. Muslingen 2 ligger for svaj på ca. 5 meters vanddybde i Isefjorden, Inderbredning ud for Holbæk Golfklub. Flåden er afmærket med ankersignal så den er synlig både dag og nat. Alle er velkomne ombord men på eget ansvar.

Opdræt af linemuslinger skader ikke miljøet. Muslingelarverne flyder rundt i vandet og sætter sig på linerne hvor de vokser sig store og er klar til at blive indsamlet efter 2-3 år. Traditionelt muslingefiskeri, der sker ved at afskrabe bunden, er skadeligt for bundmiljøet i modsætning til linemuslinger, der hænger frit i vandsøjlen.

Havhave eller Fjordhave, er hobbyopdræt af muslinger og østers på line. Læs mere på https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/havhaver/

Følg med her på siden – jeg opdaterer når der er nyt at berette.

Logbog:

12-01-2019: Batteriet er ombyttet.

31-12-2018: Batteriet er ombyttet.

15-12-2018: Batteriet er ombyttet.

24-11-2018: Batteriet er ombyttet så der er strøm til ankerlanternen de næste 3-4 uger.

03-11-2018: Batteriet er ombyttet og der er hjemtaget 2 stk muslinger til kogning og prøvesmagning. 1 stk måler 50 mm og vejer   5 g – kødfylde 2 g. 1 stk måler 40 mm, vejer 4 g – kødfylde 1 g. SUPER SMAG.

14-10-2018: De største muslinger er nu ca. 4 cm. Batteriet er udskiftet, så der fortsat er ankerlys. Solpanelerne er ikke store nok til at holde batteriet fuldt opladet, selvom der kun er en ankerlanterne. Opgangsstien var blevet afrevet – hærværk formentlig – så nu er der monteret en større og kraftigere opgangsstige. Stigen er sikkerhed for, at man kan komme op på flåden hvis man er faldet i vandet.

14-08-2018: De største linemuslinger har nu en størrelse på ca. 2,0 cm.

22-07-2018: De største linemuslinger er nu oppe på en størrelse af ca. 1,5 cm. Der er i dag monteret solpaneler der oplader batteriet.

15-07-2018: Flåden er afmærket med ankersignal, sort kugle for dagsignal og 360 grader hvidt lys for natsignal.

12-07-2018: Klage er indkommet over manglende synlighed af flåden.

10-07-2018: Muslingelarverne har sat sig på liner og flåde og er vokset til en størrelse på ca. 5 mm

20-05-2018: Linerne er udlagt