Profil

Hrmann er en lille byggevirksomhed der leverer håndværk indenfor området tømrer, jord, beton og kloak samt bygherrerådgivning og projektstyring.

Vi udfører også lidt murerarbejde i forbindelse med de øvrige opgaver så der ikke opstår spildtid på en byggeopgave.

Hrmann har f.eks løst opgaver med isolering, døre, vinduer, køkken, vægge, træterrasser, tagterrasser, tag og tagdækning, grønne tage, nedrivning, støbning af fundamenter, indkørsler, carporte, fliser, buskrydning, hegn, have, stengærde, kloak, regnvand (LAR – lokal afledning af regnvand, f.eks faskiner og regnvandsbede), bygherrerådgivning og projektstyring.

Vi bygger, leverer, opsætter, udlægger og vedligeholder bolværker, badeøer, flydebroer, badebroer, bådebroer, flydende arbejdsplatforme, havshelters og havhaver til linemuslinger ligesom vi udfører naturrenovering som f.eks gravning og oprensning af søer, damme og vandløb.

Har du rotter? Vi monterer gerne en rottespærre i din kloak – ring eller skriv efter en overslagspris.

Husker du at oprense dine tagnedløbsbrønde? – de bør renses hvert år samtidig med at du renser tagrender. Vi vil gerne komme og rense – ring eller skriv efter en overslagspris.


Hrmann er tilknyttet BYG Garanti-ordningen.

Jeg er bygningskonstruktør og aut. kloakmester med 35 års erfaring fra byggebranchen, som byggeleder og projektleder; derudover er jeg tilknyttet ”Unge indsatsen” i Holbæk Kommune som frivillig mentor.

Referencer – nybygning, ombygning, tilbygning og renovering

Privat bygherre, 2300 København S: Opførelse af carport og cykelhalvtag i lærketræ med tag af sedum-mos. Tømrer-beton

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Nedtagning af el klokker på husgavl fra luftledninger. Tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Omlægning af indkørsel, stensætning af marksten, ærtestensbelægning og udskiftning af tagvandsbrønd. Jord og kloak.

Privat bygherre, 2900 Hellerup: Projektforslag, afværge fugt i kælder. Kloak

Privat landejendom, 4560 Vig: Rensning af køkkenbrønd. Kloak

Privat bygherre, 4500 Nykøbing S: Etablering af ny gennemløbsbrønd på eksisterende afløbsledning. Kloak

Privat bygherre, 4500 Nykøbing S: Fjerne eksisterende dørtrin. Tømrer

Boligselskab, 4300 Holbæk: Buskrydning og opgravning af træstubbe. Jord og have

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Opsætning af facade beklædning. Tømrer

Privat bygherre, 4500 Nykøbing S: Isætning af genbrugsvindue og istandsættelse af bryggers. Tømrer – murer

Privat bygherre, 2300 København S: Bygherrerådgivning i forbindelse med 1-års gennemgang og opfølgning på afhjælpning af mangler.

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Kitning af vindue. Tømrer

Privat bygherre, 4681 Herfølge: Nyt tag, efterisolering, nedrivning af kviste, oplægning af Veluxvinduer og ny gavlbeklædning. Tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Oplægning af nedblæst tagsten, udskiftning af Onduline tagplade, rensning af tagrender og nedløbsbrønd. Tømrer – murer

Privat bygherre, 4500 Nykøbing S: Nyt carport tag, udskiftning af fuger omkring vinduer, udskiftning af facadesten, nyt vindue – tømrer – murer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Opsætning af fliser i køkken – murer

Privat bygherre, 2100 København Ø: Reparation af naturskiffertag på Byggeforeningshus – tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Støbning af gulv og lægning af gulvklinker efter nedtaget oliefyr – murer

Andelsboligforening, 2100 København Ø: Isætning af Velux ovenlys, reparation af skifertag og brandkam samt indvendig isolering og maling – tømrer – murer – maler

Privat bygherre, 4560 Vig: Opmuring af porthul og indvendig isolering af facader i landejendom – murer – tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Boring af ventilationshuller i krybekælder – beton

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Isolering og støbning af nyt gulv i udhus og lægning af fliser for parkering af kommunens mange skraldebeholdere til kildesortering – jord – beton – fliser

Privat bygherre, 4500 Nykøbing S: Udbedring af fundament og murværk efter sætningsrevner, omlægning af isolering og udskiftning af vinduer – jord – beton – murer – tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Nedtagning af skorsten, isolering og nyt trægulv i køkken – murer og tømrer

Erhverv, restauration 2800 Lyngby: Projektudvikling af en bevaringsværdig restaurationsejendom – bygherrerådgivning

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Kælderrenovering og nyt grovkøkken – kloak, murer, tømrer og maler

Privat bygherre, 4550 Asnæs: Nedtagning af muret skorsten og lukning af tag – murer og tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Udskiftning af facadedøre, ny betonsokkel og tilvirkning og isætning af nyt asketræ’s bundstykke i badeværelsedør – murer og tømrer

Privat bygherre, 4772 Langebæk: Udgravning og sætning af sokkelsten til selvbygger-udhus. Oplægning af svejsepap på udhus. Jord og tømrer

Privat bygherre, 2300 København S: Opsætning af skillevæg i gips – tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Nedtagning af muret skorsten, lukning af tag og efterisolering af loft – murer og tømrer

Andelsboligforening AB Rantzausgade 44 m.fl 2200 København N
Bygherrerådgivning og byggeledelse, tømrer og mureropgaver

Rudolf Steiner Skolen København, Engvej 139, 2300 København S
Bygherrerådgivning og byggeledelse, myndighedskontakt, tømrer, elektriker, VVS

Privat bygherre, enfamiliehus Funkiavej, 2300 København S
200 m² enfamiliehus, bygherrerådgivning og byggeledelse, jord, beton, murer, tømrer, VVS, elektriker, maler

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at sende mig en mail herom.

Med venlig hilsen

Jesper Mann
Bygningskonstruktør, aut. kloakmester