Profil

Hrmann er en lille byggevirksomhed der leverer håndværk indenfor området tømrer, isolering, køkken, vægge, vinduer, døre, insektnet, tag og tagdækning, nedrivning, jord, beton, fliser, hegn, solceller og bygherrerådgivning. Vi leverer også murerarbejde i forbindelse med tømreraktiviteterne, så der ikke opstår spildtid på en byggeopgave. Herudover bygger, leverer, opsætter, udlægger og vedligeholder vi bolværker, badeøer, flydebroer, badebroer, bådebroer, flydende arbejdsplatforme, hyttefade og havhaver til linemuslinger samt leverer og udlægger beton ankerklodser og stålankerringe.

Husker du at oprense dine tagnedløbsbrønde? – de bør renses hvert år. Vi vil gerne komme og rense – ring eller skriv efter en overslagspris.

Vi sælger og leverer grus og muldjord i portioner af ¼, ½, ¾ og 1 m³.


Hrmann er tilknyttet BYG Garanti-ordningen.

Vores medarbejdere er blandt andet unge, socialt udsatte, der har behov for jobtræning som starten på en uddannelse og derfor er i virksomhedspraktik.

Jeg er bygningskonstruktør med 35 års erfaring fra byggebranchen, som byggeleder og projektleder; derudover er jeg tilknyttet ”Unge indsatsen” i Holbæk Kommune som frivillig mentor.

Referencer

Erhverv, restauration 2800 Lyngby: Projektudvikling af en bevaringsværdig restaurationsejendom

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Kælderrenovering og nyt grovkøkken – kloak, murer, tømrer og maler

Privat bygherre, 4550 Asnæs: Nedtagning af muret skorsten og lukning af tag – murer og tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Udskiftning af facadedøre, ny betonsokkel og tilvirkning og isætning af nyt asketræ’s bundstykke i badeværelsedør – murer og tømrer

Privat bygherre, 4772 Langebæk: Udgravning og sætning af sokkelsten til selvbygger-udhus. Oplægning af svejsepap på udhus. Jord og tømrer

Privat bygherre, 4300 Holbæk: Nedtagning af muret skorsten, lukning af tag og efterisolering af loft – murer og tømrer

Andelsboligforening AB Rantzausgade 44 m.fl 2200 København N
Bygherrerådgivning og byggeledelse, tømrer og mureropgaver

Rudolf Steiner Skolen København, Engvej 139, 2300 København S
Bygherrerådgivning og byggeledelse, myndighedskontakt, tømrer, elektriker, VVS

Privat bygherre, enfamiliehus Funkiavej, 2300 København S
200 m² enfamiliehus, bygherrerådgivning og byggeledelse, jord, beton, murer, tømrer, VVS, elektriker, maler

Hvis du er interesseret i at høre nærmere, er du velkommen til at sende mig en mail herom.

Med venlig hilsen

Jesper Mann
Bygningskonstruktør