Linemuslinger

Jeg har i flere år interesseret mig for linemuslinger og også eksperimenteret med et forsøgsanlæg. Projektet er afsluttet og du kan læse mere herom nedenfor.


Havhaven, Muslingen 2, Holbæk, linemuslinger fra Isefjorden


Muslingen 2 af Holbæk var en flydebro monteret med 4 stk. liner til opdræt af linemuslinger. Muslingen 2 lå på svaj på ca. 5 meters vanddybde i Isefjorden, Inderbredning ud for Holbæk Golfklub. Forsøget er afsluttet og flåden er sejlet hjem.

Forsøgets formål var at teste muslingelarvernes villighed til at sætte sig på linerne og studie af muslingelarvernes vækst tillige med at opnå erfaring med flydebroens robusthed i forhold til materialevalg og vejrlig.

Opdræt af linemuslinger skader ikke miljøet. Muslingelarverne flyder rundt i vandet og sætter sig på linerne hvor de vokser sig store og er klar til at blive indsamlet efter 2-3 år. Traditionelt muslingefiskeri, der sker ved at afskrabe bunden, er skadeligt for bundmiljøet i modsætning til linemuslinger, der hænger frit i vandsøjlen.

Havhave eller Fjordhave, er hobbyopdræt af muslinger og østers på line. Læs mere på https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/havhaver/

Logbog:

24-08-2019: Linerne er taget op. Der er kun muslinger på de øverste 50-75 cm. Alle muslinger er “sluppet fri” og flåden er sejlet hjem til Holbæk Fjord hvor den afventer sin videre skæbne. Nye flåder skal bygges i PE plast og aludæk idet træ ikke har den fornødne robusthed overfor vejrliget.

10-08-2019: Batteriet er ombyttet. Muslingerne vokser fint.

28-07-2019: Batteriet er ombytte og der er fint besøg af to store havmåger på flåden. Nogle af muslingerne skulle over i net, men der var for store bølger til at arbejde på flåden.

14-07-2019: Batteriet er ombyttet. Muslingeynglen er nu ca 10-12 mm. Jutebåndene fungerer ikke – de bliver møre og kan rives over med hænderne. Ålerusenettet fungerer derimod godt.

30-06-2019: Batteriet er ombyttet. Muslingeynglen er nu ca. 6 mm store.

16-06-2019: Batteriet er ombyttet. Nu er der kommet små nye muslinger foreløbig i størrelsen 1-2 mm.

02-06-2019: Batteriet er ombyttet. Der er endnu ikke nye muslingelarver.

18-05-2019: Batteriet er ombyttet.

05-05-2019: Batteriet er ombyttet. Der er endnu ingen nye muslingelarver.

21-04-2019: Batteriet er ombyttet. De nye liner fungerer fint og de har fået monteret ekstra vægt i bunden så de holder sig mere lodret i vandsøjlen.

03-04-2019: Batteriet er ombyttet og 2 stk nye liner er udsat. En line med jutebånd og en line med ålerusegarn; så må vi se hvad der fungerer bedst.

16-03-2019: Strømperne er væk – enten er snorene slidt over i blæsevejret eller de er skåret over pga hærværk. Batteriet er ombyttet.

03-03-2019: Muslingerne er nu kommet i “strømpe”, dvs henholdsvis i en plastkasse og i et metalnet så de ikke blæser af linerne i stormvejr. Tiden må så vise hvilken “strømpe” der fungerer bedst. Batteriet er ved samme lejlighed også ombyttet.

15-02-2019: Batteriet er ombyttet. Sigtbarheden i vandet var fantastisk klar og jeg kunne se bunden der er sand og uden muslinger. Desværre kan jeg også se at alle muslingerne der hang på linen er væk formentlig rystet af i de mange storme vi har haft; jeg forestiller mig at hver gang flåden “hugger” i vandet når der er store bølger, rystes linerne. Det er nok også forklaringen på at alle muslinger udvendig på siden af flåden er væk. Hvor muslingerne sidder i læ af flåden trives de godt.

26-01-2019: Batteriet er ombyttet. Alle muslinger på ydersiden af flåden er væk, måske “afrenset” når kajakker lægger sig op ad flåden? Der var isflager i Holbæk havn så jollen skulle listes ud af havnen udenom de store isflager.

12-01-2019: Batteriet er ombyttet.

31-12-2018: Batteriet er ombyttet.

15-12-2018: Batteriet er ombyttet.

24-11-2018: Batteriet er ombyttet så der er strøm til ankerlanternen de næste 3-4 uger.

03-11-2018: Batteriet er ombyttet og der er hjemtaget 2 stk muslinger til kogning og prøvesmagning. 1 stk måler 50 mm og vejer   5 g – kødfylde 2 g. 1 stk måler 40 mm, vejer 4 g – kødfylde 1 g. SUPER SMAG.

14-10-2018: De største muslinger er nu ca. 4 cm. Batteriet er udskiftet, så der fortsat er ankerlys. Solpanelerne er ikke store nok til at holde batteriet fuldt opladet, selvom der kun er en ankerlanterne. Opgangsstien var blevet afrevet – hærværk formentlig – så nu er der monteret en større og kraftigere opgangsstige. Stigen er sikkerhed for, at man kan komme op på flåden hvis man er faldet i vandet.

14-08-2018: De største linemuslinger har nu en størrelse på ca. 2,0 cm.

22-07-2018: De største linemuslinger er nu oppe på en størrelse af ca. 1,5 cm. Der er i dag monteret solpaneler der oplader batteriet.

15-07-2018: Flåden er afmærket med ankersignal, sort kugle for dagsignal og 360 grader hvidt lys for natsignal.

12-07-2018: Klage er indkommet over manglende synlighed af flåden.

10-07-2018: Muslingelarverne har sat sig på liner og flåde og er vokset til en størrelse på ca. 5 mm

20-05-2018: Linerne er udlagt