Referencer

Byggestyring og projektledelse, nybygning, ombygning, tilbygning og renovering

4300 Holbæk: Renovering af eksisterende afløbsanlæg

2200 København N: Bygherrerådgivning, rådskade i bjælkelag

4560 Vig: 10 PE nedsivningsanlæg

4534: Hørve-Havnsø: Byggetilsyn sommerhus

4500 Nykøbing S: Tilbygning til enfamiliehus

4300 Holbæk: Projektforslag nedsivningsanlæg

4300 Holbæk: Tilbygning til enfamiliehus

4300 Holbæk: Drift og vedligehold i ejerlejlighedsforening.

4500 Nykøbing S: Ombygning adgangsforhold til 1. sal

2300 København S: Tilbygning af carport og cykelhalvtag i lærketræ med grønt tag af sedum-mos. 

4300 Holbæk: Projektforslag til nedsivningsanlæg til erstatning af gammel septiktank.

2900 Hellerup: Projektforslag, afværge fugt i kælder. 

2300 København S: Bygherrerådgivning i forbindelse med 1-års gennemgang og opfølgning på afhjælpning af mangler.

4681 Herfølge: Renovering med ny tagbelægning og efterisolering.

2100 København Ø: Renovering af  tagetage i andelsboligforening.

2800 Lyngby: Projektudvikling af en bevaringsværdig restaurationsejendom.

2300 København S: Byggestyring ved opførelse af  200 m² enfamiliehus.

2200 København N: Drift og vedligehold i andelsboligforening.

2300 København S: Bygherrerådgivning og byggeledelse, Rudolf Steiner Skolen København